№ объявления: 72617

Ліцензія на поводження з небезпечними відходами

1 грн.

 (Договорная)

Описание

Цена : 1 грн. (Договорная)
Дата : 20.01.2021
Отрасли : Рынки — другие
Цель предложения : Услуги для бизнеса (b2b)
Предложение от : Бизнеса
Сайт : http://лицензия.com.ua/
Местоположение : вулиця Стадіонна, 21/1, Київ, Украина, 02000

Для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 446 Ліцензійні умови які встановлюють вичерпний перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (далі — ліцензія), а також визначають вичерпний перелік організаційних, кадрових, технологічних вимог, обов’язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності.

 

Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії — їм відповідати.

 

Небезпечні відходи — відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними. Небезпечні відходи визначені розділом А Жовтого переліку відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. № 1120 «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів» (Офіційний вісник України, 2000 р., № 29, ст. 1217).

Поводження з небезпечними відходами — дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення, сортування), утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення.

ОФОРМИТИ ЛІЦЕНЗІЮ НА ПОВОДЖЕННЯ З НЕБЕЗПЕЧНИМИ ВІДХОДАМИ?

Порядок оформлення ліцензії:

1. Проведення юридичної консультації з питань ліцензування господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами;

2. Юридична допомога у встановлені вичерпного переліку документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (згідно із запланованою діяльністю), а також визначення переліку організаційних, кадрових, технологічних вимог, обов’язкових для виконання під час провадження діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами;

3. Юридичний супровід у встановлені правових та організаційних засад оцінки впливу на довкілля, запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля у процесі прийняття рішення про провадження господарської діяльності. Отримання Висновку оцінки впливу на довкілля (ОВД) або провадження планової діяльності;

4. Подання пакету документів для розгляду уповноваженого органу та отримання ліцензії на поводження небезпечними відходами;

4. Оформлення ліцензії в терміни 10 робочих днів з моменту формування повного пакету документів для отримання ліцензії;

5. Отримання ліцензії на поводження небезпечними відходами;

 

Скільки коштує оформлення ліцензії на небезпечні відходи?

Зверніться до наших фахівців за юридичною консультацією, і вони розрахують Вам вартість оформлення ліцензії.

Усі звернення за консультацією (розрахунком вартості, уточненням пакета документів, термінів) до наших фахівців не є автоматичною згодою на оформлення ліцензії на поводження з небезпечними відходами — ці дані надаються Вам на безкоштовній основі з можливістю подальшого оформлення ліцензії з поводження з небезпечними відходами.

Процес ліцензування розпочнеться тільки після підписання Вами договору про співпрацю або юридично-правових послуг отримання ліцензії.

 

ДОКУМЕНТИ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПОВОДЖЕННЯ З НЕБЕЗПЕЧНИМИ ВІДХОДАМИ

1. Заява про отримання ліцензії;

2. Опис документів, що подаються для одержання ліцензії

( 2 (два) примірниках);

3. Відомості за підписом здобувача ліцензії про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (за формою згідно з додатком 2), разом з копіями підтвердних документів, засвідченими печаткою (за наявності) та підписом керівника суб’єкта господарювання, що дають можливість її ідентифікувати, а також копіями документів, що підтверджують право власності або оренди на зазначену матеріально-технічну базу, засвідченими печаткою (за наявності) та підписом керівника суб’єкта господарювання;

4. Відомості про наявність декларації безпеки і плану локалізації та ліквідації аварії на об’єкті (у разі внесення об’єкта до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки) у довільній формі;

5. Відомості за підписом здобувача ліцензії про наявність власних або орендованих виробничих площ (приміщень), необхідних для провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, разом із копіями документів, що підтверджують право власності або оренди на виробничі площі (приміщення), за формою згідно з додатком 3;

6. Відомості про наявність документів дозвільного характеру за формою згідно з додатком 6;

7. Перелік небезпечних відходів, на поводження з якими отримується ліцензія;

8. Висновок з оцінки впливу на довкілля (рішення ОВД) в якому визначено допустимість провадження планової діяльності та/ або Рішення провадження планової діяльності;

9. Спеціальний паспорт на відходи (На кожне місце чи об’єкт зберігання відходів у визначеному законодавством порядку);

10. Відомості, щодо ідентифікування об’єкта поводження з небезпечними відходами;

— (у разі внесення об’єкта до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки) – наявність плану локалізації та ліквідації аварії на об’єкті;

11. Відомості, щодо наявності дозволу на спеціальне водокористування;

12. Відомості, щодо наявності дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

13. Диплом, сертифікат тощо) про здобуття екологічних знань є обов’язковою кваліфікаційною вимогою для посадових осіб;

14. Допуски до поводження з небезпечними відходами осіб, які пройшли професійну підготовку щодо поводження з небезпечними речовинами;

15. Забезпечення додержання правил і норм охорони праці, санітарно-гігієнічних вимог та протипожежного захисту, електробезпеки, виконання правил внутрішнього трудового розпорядку;

16. Довіреність на уповноваженого представника.

Отримати інформацію та ознайомитися з переліком юридичних послуг можна на офіційному сайті за пошуком: Центр ліцензування та дозвільної документації

З повагою,

Ваш надійний партнер — Центр Ліцензування та Дозвільної Документації

 

Поделитесь этим:

Пакеты услуг чтобы активировать VIP-объявление или Поднять в ТОП

Местоположение

вулиця Стадіонна, 21/1, Київ, Украина, 02000
Сверху