Умови використання БізнесМаркет

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Дані Умови використання (далі – Умови) регулюють взаємовідносини між сайтом БізнесМаркет і Користувачем (а також незареєстрованими відвідувачами сайту) при використанні останніми інтернет-ресурсу https://biznesmarket.com.ua.

В межах цих Умов наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
Сайт – інтернет-ресурс https://biznesmarket.com.ua/ являє собою комунікаційну платформу для розміщення тимчасових пропозицій (оголошень) та/або інших сервісів в мережі інтернет (далі по тексту – Сайт/сайт/и).
Користувач – будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, що користується функціональністю і послугами сайту БізнесМаркет.
Пропозиція – вона ж оголошення – розміщення Користувачем інформації на сайті, адресованій невизначеному колу осіб, про продаж об’єкта або надання послуг відповідно до Правил та Умов БізнесМаркет. Обидва терміни (пропозиція і оголошення) можуть використовуватися одночасно і взаємозамінні.
Правила – набір обов’язкових до виконання Користувачем вимог і обмежень при користуванні сайтом. Всі Правила або посилання на них публікуються на сторінці https://biznesmarket.com.ua/informatsiya-podderzhka-obratnaya-svyaz/.
Об’єкт пропозиції – чітко виражене оголошення Користувача, яке відповідає тематиці, категоріям і параметрам сайту. До розміщення на БізнесМаркет не допускаються в якості об’єктів Пропозицій товари і послуги для споживчого ринку. Послуги можуть бути об’єктами пропозицій, якщо вони спрямовані на використання юридичними особами або з метою ведення бізнесу. БізнесМаркет залишає за собою право і на свій розсуд не допускати до публікації товари і послуги в пропозиціях Користувачів, якщо вони не відповідають спрямованості, тематиці і Політиці сайту.
Послуги/сервіси БізнесМаркет – будь-які платні і/або безкоштовні сервіси, функціональні можливості, служби, послуги, інструменти, доступні для Користувачів сайту БізнесМаркет.
Профіль/Обліковий запис/Акаунт (терміни можуть використовуватися одночасно і взаємозамінні) – створюваний Користувачем електронний кабінет Користувача в системі сайту, за допомогою якого він може керувати своїми діями на сайті. Профілем/Обліковим записом/Акаунтом може користуватися тільки один Користувач, передача даних для доступу в Профіль/Обліковий запис/Акаунт іншому Користувачеві (іншій особі) не допускається.
Реєстрація – дії Користувача, при яких Користувач за допомогою заповнення відповідних форм сайту надає необхідну інформацію для створення Профілю та використання сервісів Сайту. Реєстрація, а також будь-яке інше використання сайту БізнесМаркет означає ознайомлення та прийняття Користувачем або відвідувачами сайту даних Умов та Правил в повному обсязі без будь-яких обмовок чи винятків.
Персональні дані – це відомості про фізичну особу відповідно до законодавства України.
Розміщення – це дії Користувача, за допомогою яких Користувач вносить інформацію у вигляді Пропозиції на сайт. Розміщенням також є зміна існуючого оголошення.
Публікація – відображення на сайті розміщеної Пропозиції Користувача. Перед публікацією Пропозиція може проходити процедуру модерації (перевірки на відповідність Правилам і Умовам) адміністрацією БізнесМаркет.

Якщо Користувач не згоден з Умовами та/або Правилами БізнесМаркет, Користувач не має права використовувати сервіси сайту.
БізнесМаркет не є учасником або посередником угод Користувачів, а лише надає інформаційну платформу для розміщення пропозицій. Будь-які операції і/або угоди укладаються Користувачами безпосередньо і без участі або будь-якої відповідальності сайту.

Повернутись до Інформації

2. РОЗМІЩЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙ

2.1. Користувач, який розміщує оголошення на сайті, зобов’язується виконувати Умови та Правила сайту. Розміщуючи Пропозицію, Користувач підтверджує і гарантує, що він має право продавати об’єкт Пропозиції або надавати дану послугу відповідно до вимог законодавства України.
Користувач зобов’язаний розміщувати на сайті тільки достовірну і перевірену інформацію. У разі, якщо відповідно до законодавства, при подачі інформації про об’єкт Пропозиції, потрібно вказувати ліцензійні та/або будь-які інші відомості, передбачені дозвільними або наглядовими органами, Користувач зобов’язаний виконувати такі вимоги. Відповідальність за ненадання інформації, необхідної за законом, лежить на авторі Пропозиції.
2.2. Користувачу заборонено:
– розміщувати однакові, схожі за змістом Пропозиції (дублювання) в рамках однієї категорії і одного місцерозташування (виняток становлять лише об’єкти Пропозицій з множинними адресами, які належать одному Користувачу. В цьому випадку рішення про допуск до публікації таких пропозицій приймається Адміністрацією БізнесМаркет);
– розміщувати однакові, схожі за змістом Пропозиції з використанням різних Профілів. В цьому випадку всі Профілі, помічені в дублюванні однакових по суті та змісту пропозицій, можуть бути заблоковані/видалені Адміністрацією сайту;
– розміщувати Пропозиції в категоріях або додаткових фільтрах, що не відповідають змісту оголошення;
– розміщувати Пропозиції, заголовок яких містить повторювані знаки пунктуації та/або нелітерні символи;
– розміщувати Пропозиції, опис і/або заголовок/фотографії яких є непов’язаними, нечитабельними;
– розміщувати Пропозиції множинних об’єктів і послуг одночасно в одному оголошенні. Діє Правило: одна Пропозиція = один конкретний об’єкт або одна послуга;
– розміщувати Пропозиції з некоректними, неправдивими характеристиками і параметрами об’єкта;
– розміщувати Пропозиції з нереальною і/або умовною, що не відповідає реальній, ціною;
– розміщувати Пропозиції із зазначенням в Заголовку контактної або персональної інформації Користувача, а також будь-які посилання на інтернет-ресурси;
– розміщувати фото в Пропозиції із зазначенням контактної або персональної інформації Користувача, а також будь-які посилання на інтернет-ресурси;
– вставляти в оголошення посилання на ресурси, що не належать до змісту Пропозиції. БізнесМаркет не несе відповідальності за зміст оголошень або гіперпосилань на ресурси, зазначені в Пропозиціях користувачів;
– розміщувати об’єкти, заборонені до публікації згідно Правил БізнесМаркет – https://biznesmarket.com.ua/zaprety-na-razmeshchenie-na-sayte/
2.3. Адміністрація сайту має право:
– вносити зміни та виправлення в Пропозиції, що стосуються оформлення, категоризації та використання додаткових фільтрів (характеристик і параметрів об’єкта), які не впливають на загальний зміст оголошення;
– переносити оголошення в інші категорії сайту в разі виявлення більш відповідної категорії (підкатегорії) для їх розміщення;
– відмовити в публікації або видалити Пропозицію, якщо вона не відповідає тематиці сайту або порушує дані Умови і Правила, а також вводити будь-які інші обмеження з метою зручності користування сайтом без пояснення причин.
Пропозиції перед публікацією або після редагування можуть проходити вибіркову або загальну для всіх модерацію (перевірку) Адміністрацією сайту.

Повернутись до Інформації

3. УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ І ЗГОДА НА НЕЇ

Реєстрація на сайті, розміщення Пропозицій і використання інших сервісів БізнесМаркет означає згоду Користувачів і відвідувачів сайту на обробку їх контактних і персональних даних відповідно до законодавства України і Політики конфіденційності БізнесМаркет.

Повернутись до Інформації

4. ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА НАДАЄТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ

4.1. При реєстрації Профілю Користувач вказує свої облікові дані (в тому числі контактну інформацію), які визначає самостійно. Реєстрація Профілю здійснюється на одну адресу електронної пошти Користувача один раз. Повторна реєстрація іншого облікового запису на сайті з використанням раніше зазначеної при реєстрації адреси електронної пошти не допускається. При цьому зміна адреси електронної пошти Користувача, яка була зазначена при реєстрації, також не допускається.
4.2. При використанні сайту Користувач гарантує, що надає тільки достовірну інформацію (в тому числі контактні і персональні дані) і особисто несе відповідальність за надання неправдивих відомостей. БізнесМаркет має право запитувати, а Користувач зобов’язаний надавати на запит документи та інформацію, необхідні для ідентифікації Користувача, а також документи, що підтверджують достовірність поданої інформації та правомірність розміщення Користувачем об’єкта Пропозиції.
4.3. У процесі використання сайту Користувач добровільно надає БізнесМаркет і самостійно розміщує свої контактні і персональні дані (в тому числі ПІБ і/або нікнейм Користувача, адресу електронної пошти, номер мобільного телефону та ін.), а також будь-яку іншу інформацію на сайті, в тому числі яка міститься в повідомленнях, що направляються через систему внутрішніх повідомлень сайту та/або форму зворотного зв’язку. Розміщуючи свою інформацію на сайті, Користувач підтверджує свою згоду на обробку і використання цієї інформації Адміністрацією БізнесМаркет з метою забезпечення користування сервісами БізнесМаркет, а також для підвищення якості послуг, що надаються, в тому числі в рекламних, аналітичних та інших маркетингових цілях.
4.4. Розміщуючи Пропозиції на сайті, Користувач розуміє і приймає відповідальність на себе в тому, що робить загальнодоступною інформацію, зазначену в Пропозиції, і що така інформація доступна для ознайомлення будь-якому відвідувачу БізнесМаркет (необмеженому колу осіб) і всі ризики, пов’язані з таким розміщенням інформації, в тому числі ризик несанкціонованого використання третіми особами.
4.5. БізнесМаркет залишає за собою право надсилати інформаційні та рекламні повідомлення на електронну та/або фізичну адресу Користувача, вказану при реєстрації, а також відправляти повідомлення на мобільний телефон Користувача. Інформація технічного характеру, що міститься в системі, використовується БізнесМаркет в цілях, пов’язаних із забезпеченням функціонування системи і сайту, а також для збору загальної статистичної інформації з метою підвищення якості послуг, що надаються.
4.6. При подачі оголошення з пропозиціями послуг, що підлягають ліцензуванню, в тексті оголошення потрібно зазначати номер ліцензії та найменування органу, що видав ліцензію.

Повернутись до Інформації

5. ПРИЧИНИ ВИДАЛЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙ І/АБО ПРОФІЛЮ

Пропозиція і/або Профіль Користувача можуть бути видалені через порушення Користувачем Умов та/або Правил сайту, в тому числі, але не обмежуючись, з наступних причин:
– дублювання оголошень;
– образи, некоректна поведінка при спілкуванні з іншими Користувачами і Адміністрацією сайту, численні скарги з боку інших Користувачів;
– Заголовок і/або Опис оголошення не містить інформацію про запропонований об’єкт/послугу;
– розміщення на сайті посилань на інтернет-ресурси, які або не відносяться до змісту Пропозиції, або суперечать Політиці чи діяльності БізнесМаркет (в тому числі на конкуруючі ресурси);
– фото в Пропозиціях не мають зв’язку з об’єктом оголошення, містить будь-яку рекламну інформацію (логотип, посилання на сайт, e-mail, номер телефону, месенджери і т.д.);
– Пропозиція подана в основну категорію, яка не відповідає змісту оголошення.

Повернутись до Інформації

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. При використанні сайту Користувач зобов’язується діяти виключно у відповідності до даних Умов та Правил БізнесМаркет, а також відповідно до законодавства України. При цьому Користувач підтверджує і приймає на себе повну відповідальність за власні дії або бездіяльність при використанні сервісів сайту.
6.2. БізнесМаркет має право в будь-який час і на свій розсуд проводити перевірку будь-якої інформації, що розміщується Користувачем на сайті на предмет дотримання Умов та Правил, в тому числі в автоматичному режимі з використанням програмних засобів. У разі виявлення порушень, а також при отриманні інформації від третіх осіб про такі порушення, БізнесМаркет вправі блокувати і/або видаляти Пропозиції та Профіль Користувача.
6.3. Користувач має право:
– створити Профіль/Обліковий запис для реєстрації та входу на сайт (в тому числі з використанням облікового запису в Facebook або Google);
– розміщувати Пропозиції (оголошення) на сайті за допомогою заповнення спеціальної форми із зазначенням характеристик і параметрів пропонованих об’єктів або послуг;
– використовувати інші сервіси сайту;
– в будь-який момент припинити користуватися сайтом і його сервісами, а також видалити свій обліковий запис;
6.4. Користувач несе відповідальність за всі дії з використанням його електронної адреси, номера мобільного телефону і пароля для входу на сайт, в тому числі і за збереження та конфіденційність цих даних. У випадку передачі даних для доступу до облікового запису/акаунту іншому Користувачеві (іншій особі), такий обліковий запис/акаунт може бути заблокований або видалений на розсуд Адміністрації.
6.5. Всі об’єкти, доступні на сайті, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми для ЕОМ, бази даних, музика, звуки та інші об’єкти, а також будь-який контент є об’єктами виняткових прав БізнесМаркет, Користувачів та інших правовласників.
Жодні елементи сайту, а також будь-який контент, розміщений на БізнесМаркет, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу правовласника. Під використанням маються на увазі, в тому числі, але не обмежуючись: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі тощо.
Користувач надає БізнесМаркет чинне без обмежень по території, безстрокове, безвідкличне, невиключне право на використання, публікацію, збір, демонстрацію, копіювання, дублювання, відтворення об’єктів та інформації, які Користувач розмістив на сайті, а також щодо наданих їм відомостей, зображень і фотографій на будь-яких носіях. Перераховані вище права надаються сайту БізнесМаркет безоплатно (без будь-якої оплати в будь-якій формі). При цьому Користувач зберігає всі майнові права на зміст інформації, що розміщується в оголошенні. Крім перерахованого вище Користувач надає право на доступ до розміщеної ним інформації всім відвідувачам сайту. Користувач погоджується з тим, що текст, фотографії та інші матеріали, додані до оголошення, можуть бути використані Адміністрацією БізнесМаркет при підготовці рекламних матеріалів, статей, звітів, аналізів тощо, і використовуватися БізнесМаркетом на власний розсуд без додаткової згоди зі сторони Користувача і без виплати винагороди.

6.6. Скориставшись сервісами сайту, Користувач підтверджує, що несе виключну відповідальність за зміст розміщених ним оголошень, а також має всі необхідні права, ліцензії, дозволи на розміщення інформації в оголошенні на сайті, включаючи без обмежень всі патенти, торгові марки, комерційні таємниці, авторські права, або ж має відповідну письмову згоду, ліцензію або дозвіл всіх ідентифікованих в оголошенні осіб і компаній для використання їх імен чи зображень.
6.7. Користувач зобов’язується не вживати ніяких дій, які можуть завдати шкоди інфраструктурі, функціонуванню сайту, іншим Користувачам і діловій репутації БізнесМаркет.
6.8. БізнесМаркет зобов’язується докладати всіх можливих зусиль для якісного надання послуг і сервісів сайту. БізнесМаркет може на свій розсуд встановлювати обмеження і ліміти по використанню сервісів сайту, зокрема, максимальна кількість днів зберігання оголошень та ін. БізнесМаркет має право в будь-який момент змінити або припинити роботу сервісів сайту або їх частини з повідомленням Користувача або без такого, не несучи при цьому відповідальності за подібні зміни або припинення.
6.9. Адміністрація може заборонити Користувачу доступ на сайт, якщо Користувач порушує Умови та Правила, а також видалити всі розміщені оголошення Користувача без попередження Користувача, і не несучи при цьому відповідальності за свої дії перед Користувачем і третіми особами.
6.10. Користувач має право надсилати скарги з питань роботи сайту або дій інших Користувачів за допомогою Форми зворотного зв’язку або через спеціальну функцію сайту “Скарга”, які будуть розглянуті протягом розумного часу з моменту їх надходження або з моменту отримання повної інформації по суті скарги.
6.11. Перегляд Пропозицій і/або іншої інформації, розміщеної на сайті, без реєстрації та/або авторизації в якості Користувача означає, що відвідувач сайту також зобов’язаний дотримуватися Умов та Правил БізнесМаркет.

Повернутись до Інформації

7. ПЛАТНІ ПОСЛУГИ

Більшість сервісів і функцій БізнесМаркет доступні Користувачу безкоштовно. Додаткова функціональність і сервіси можуть бути платними. Замовлення платних послуг БізнесМаркет здійснюється Користувачем на сторінці Пакетів послуг.
У разі порушення Користувачем Умов та Правил БізнесМаркет, сплачені грошові кошти за платні послуги не повертаються.

Повернутись до Інформації

8. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСМАРКЕТ

8.1.Використовуючи сайт, Користувач підтверджує свою згоду з тим, що він використовує його на свій страх і ризик в стані «як є», а також самостійно оцінює і несе всі ризики, пов’язані з використанням і розміщенням на сайті інформації, а БізнесМаркет не несе ніякої відповідальності за зміст розміщених на сайті оголошень, в тому числі за будь-які збитки, збиток і/або недоотриманий прибуток, що виникли в результаті використання розміщених на сайті оголошень чи іншої інформації.
8.2. БізнесМаркет не є організатором, учасником або стороною угоди між Користувачами. Сайт є комунікаційною інформаційною платформою, яка надає можливість Користувачам розміщувати свої Пропозиції та інформацію.
8.3. Сайт не несе відповідальність за поведінку Користувачів або за запропоновані ними об’єкти/послуги, зазначені в розміщених оголошеннях. Всі суперечки і конфлікти між Користувачами вирішуються ними самостійно без залучення БізнесМаркет.
8.4. БізнесМаркет не несе відповідальності за будь-несанкціонований доступ або використання серверів, де зберігається сайт, а також інформацію про користувачів, а також за будь-які помилки, віруси, «троянські коні» тощо.
8.5. Адміністрація закликає Користувачів бути обережними і зберігати здоровий глузд при користуванні послугами сайту і Пропозиціями інших Користувачів.
8.6. Якщо у Користувача виникають претензії до іншого Користувача в результаті використання послуг сайту, Користувач зобов’язується пред’являти ці вимоги самостійно і без залучення БізнесМаркет, а також звільняє БізнесМаркет (включаючи будь-які пов’язані з ним особи) від усіх вимог, зобов’язань, компенсацій по відшкодуванню збитків, затрат і витрат, включаючи адвокатські гонорари і судові витрати, що виникли в результаті або у зв’язку з такими вимогами.
8.7. БізнесМаркет не несе відповідальності за непередбачені обставини непереборної сили, внаслідок яких Користувач не може скористатися сервісами сайту, а також не несе відповідальності за несправності в роботі сайту, викликані технічними перебоями в роботі устаткування і/або програмного забезпечення.
8.8. За жодних умов БізнесМаркет і пов’язані з ним особи не несуть відповідальності за прямий, непрямий, випадковий, спеціальний збиток, втрачену вигоду, сплачені штрафні санкції будь-якого характеру в результаті використання сайту і його сервісів Користувачем, включаючи без обмеження випадки, в яких збиток став результатом використання або неправильного використання сайту.
8.9. БізнесМаркет не несе відповідальності за рекламу і будь-яку іншу інформацію, розміщену Користувачами і/або третіми особами на сайті.

Повернутись до Інформації

9. ТЕРМІН ДІЇ УМОВ І ПРАВИЛ

Дані Умови і Правила набувають чинності з моменту початку використання Користувачем сайту, в тому числі в якості відвідувача, і діють безстроково.
Користувач має право припинити свою реєстрацію на сайті в односторонньому порядку без попереднього повідомлення про це БізесМаркет і пояснення причин.

Повернутись до Інформації

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН УМОВИ І ПРАВИЛА

Умови та Правила БізнесМаркет можуть бути змінені в односторонньому порядку і в будь-який момент часу на власний розсуд БізнесМаркет. При цьому БізнесМаркет не зобов’язаний жодним чином інформувати або попереджати Користувачів про внесені зміни. Актуальна редакція Умов та Правил вступає в силу з моменту її розміщення на сайті за адресою https://biznesmarket.com.ua/informatsiya-podderzhka-obratnaya-svyaz/.

Повернутись до Інформації

11. ІНШІ УМОВИ

Системні повідомлення і сповіщення сайту показуються Користувачу кількома способами: листи на електронну пошту (email) Користувача, повідомлення через внутрішню систему повідомлень на сайті і спливаючі сповіщення (як правило в правому верхньому куті екрану).
До даних Умов та Правил застосовується законодавство України. Визнання судом будь-якого положення Умов та/або Правил недійсним не призводить до недійсності інших положень цих Умов.

Повернутись до Інформації

Top