Як скласти бізнес план? Структура та зміст.

Як скласти бізнес план? Структура та зміст.

Як скласти ? Саме таке питання виникає в підприємця, коли він вперше стикається з цим завданням. Про те, що таке бізнес-план і навіщо він потрібний, ми докладно описали в попередній публікації. Сьогодні ми розглянемо структуру та зміст бізнес-плану, тобто те, з чого він складається і які розділи повинний містити.

Як ми вже писали раніше, видів і класифікацій ів існує безліч. Залежно від цілей, завдань та аудиторії, для яких складається цей документ, можуть застосовуватись різні методики та способи подання інформації. Крім загальноприйнятих методик, про які ми поговоримо нижче, у кожному конкретному випадку можуть висуватись індивідуальні вимоги. Наприклад, банк, у якого підприємець розраховує отримати ування, може попросити приділити більше уваги фінансовим показникам компанії та детально розписати баланс підприємства. А інвестор, який шукає вигідні інвестиційні проекти та розглядає вкладення інвестицій в якесь виробництво, може вимагати більш детального висвітлення питань забезпечення матеріальними ресурсами та наявності виробничих потужностей. Іншими словами, складання бізнес плану в кожному випадку може мати досить індивідуальний характер. Проте, для всіх видів бізнес-планів існують деякі загальні розділи та принципи, про які ми сьогодні й поговоримо.

Як скласти бізнес-план?

Бізнес план обов’язково має складатися письмово. Це можна зробити на папері, щоб потім у друкованому вигляді подати зацікавленій стороні. Або за допомогою електронних пристроїв у вигляді презентації. Але тільки повністю готовий документ, який містить у собі всю необхідну інформацію та фінальні розрахунки, які дозволяють зробити висновки про реалістичність та здійсненність, може називатися готовим бізнес-планом і надаватися потенційним інвесторам. Завжди потрібно пам’ятати, що зустрічають за одягом, а проводжають за розумом. Тому, якщо ви хочете дійсно зацікавити когось своєю бізнес ідеєю, ваш бізнес план має виглядати, як мінімум, на мільйон доларів!

Структура та зміст бізнес-плану

Як скласти бізнес-план? Структура та зміст. - Kak sostavit biznes plan pismoСкладати бізнес план необхідно з певною послідовністю та структурою. Документ повинен давати чіткі відповіді на три головні питання: Яка головна бізнес-ідея проекту? Як і за допомогою чого досягається мета проекту? У чому основна вигода та результат бізнесу від реалізації цього бізнес-плану? Іншими словами, правильний бізнес-план повинен являти собою докладну “дорожню карту” як потрапити з пункту “А” до пункту “Б”. Де “А” – це початкова точка, поточний стан бізнесу на момент запуску проекту, а “Б” – це кінцева точка, результат і вигоди від успішної реалізації проекту.

Основними завданнями при складанні бізнес плану є демонстрація ключових переваг головної бізнес-ідеї проекту та докази її реалістичності. При цьому, важливо не лише описати та перерахувати ресурси, інструменти та способи досягнення результату проекту. Але й також не забути про можливі ризики та перешкоди, а також способи їх подолання.

Щоб скласти якісний і привабливий бізнес-план, потрібно докласти багато зусиль і часу. Недостатньо просто взяти шаблон готового бізнес-плану та заповнити його даними. Насправді, кожний документ і проект унікальні. Тільки автор знає всі плюси та мінуси свого продукту. Будь-які шаблони та готові бізнес-плани потребують серйозної адаптації під кожний конкретний проект. Особливо, це стосується цифр і розрахунків. Адже потенційні інвестори, насамперед, дивитимуться на таблиці та графіки, а не на гарні слова в описі проекту. Тому головне, чому потрібно приділити увагу при складанні бізнес плану – це серйозна робота з аналізу, підготовки та розрахунків усіх параметрів проекту. Нижче ми представимо загальну структуру бізнес-плану. А ось зміст уже потрібно буде кожному наповнювати, виходячи зі своїх даних, цілей і завдань.

1. Загальна інформація

При складанні бізнес-плану, на початку дається загальна інформація про проект, яка містить наступні пункти:

1.1. Титульна сторінка:
 • найменування проекту;
 • назва організації або компанії;
 • дані замовника проекту (якщо замовник і виконавець не одна особа);
 • дані виконавця (автора) проекту;
 • дата складання бізнес-плану;
 • місцезнаходження;
 • в окремих випадках, також може зазначатися ціна проекту.

На наступній сторінці, зазвичай, вказуються авторські права на проект і меморандум про конфіденційність.

2. Резюме проекту

Цей розділ передбачає короткий опис проекту, в якому зазначається основна бізнес-ідея проекту, найбільш значущі фінансові характеристики та ключові параметри бізнес плану. У тому числі:

 • Головна ідея проекту: продукт або послуга, яку пропонує автор проекту.
 • Цільова аудиторія та ринки для цього продукту або послуги.
 • Запланований обсяг продажу або виробництва.
 • Запланований валовий дохід від реалізації.
 • Планові витрати проекту.
 • Плановий чистий прибуток.
 • Строки реалізації проекту.
 • Загальний обсяг необхідного фінансування.
 • Розмір інвестицій, потрібних від інвестора.

3. Опис проекту – основна ідея бізнес плану

Загальний опис основної ідеї проекту. Основні переваги та вигоди продукту або послуги. Порівняння з аналогічними товарами на ринку. Основні переваги та відмінності, які дозволяють перевершити конкурентів. Цінність і значущість продукту.

4. Характеристика ринку

4.1. Загальна характеристика ринку

Опис загальної характеристики та ситуації на ринку. Територія, де планується реалізація продукту або послуги. Оцінка ємності ринку та потреби споживачів. Зовнішні чинники, які впливають на ринок. Загальні кількісні та якісні показники ринку, на які можна спиратися при прогнозі та розрахунках. Бажано, щоб ці дані були надані відомими аналітичними компаніями. Перш ніж скласти бізнес-план, підприємцю має сенс, насамперед, зробити загальний аналіз ринку. Щоб зрозуміти, наскільки його бізнес-ідея або продукт взагалі будуть затребувані на ринку та серед споживачів. А також, наскільки загалом велика ємність ринку, на якому передбачається запускати проект.

4.2. Цінова політика

Цінова політика та опис цінової моделі. Способи визначення та підтримання ринкової ціни на товар або послугу. Чинники, що впливають на формування ціни. Прогноз про можливі зміни цін на аналогічні товари або послуги після запуску проекту. Собівартість продукту або послуги та внутрішні норми прибутку. Визначити, у яких цінових сегментах буде представлений продукт.

4.3. Конкурентне середовище

Перелік основних конкурентів і конкурентної ситуації загалом. Способи та методи боротьби з конкуренцією. Переваги продукту або послуги, які дозволяють перевершити конкурентів. При цьому, потрібно враховувати не лише поточний стан і кількість конкурентів. Але й можливу зміну конкуренції (у бік посилення або послаблення) після запуску або завершення проекту. Загальна оцінка конкурентоспроможності проекту.

4.4. Прогноз розвитку ринку

Прогнозування розвитку ринку та споживчого попиту. Чинники, які впливають на споживчі настрої. Частки ринку між гравцями та заплановане місце проекту. Непогано зробити розрахунки з відхиленнями до 10-15% (або з іншими показниками, які підходять під конкретну галузь) у кожну сторону, залежно від майбутнього стану ринкової ситуації.

5. Виробничий план (за потреби)

Розділ Виробничого планування входить у складаємий бізнес-план у разі, якщо реалізація проекту пов’язані з якимось матеріальним виробництвом продукту.

5.1. Засоби виробництва

Опис основних засобів виробництва. Потреби в приміщеннях, обладнанні та техніці. Витрати на придбання та технічне обслуговування знарядь виробництва, витратні матеріали. Також необхідно врахувати строк експлуатації та окупності засобів виробництва. Деталізація схем фінансування придбання та амортизації.

5.2. Процес виробництва

Опис технології процесу виробництва та супутніх процесів. Пов’язані з виробництвом витрати. Графіки та строки випуску продукції. Наявність або відсутність нормативних і дозвільних процедур для процесу виробництва.

5.3. Ресурси для виробництва

Перелік необхідних ресурсів і матеріалів для виробництва продукту. Постачальники та логістика сировини, необхідної для виробництва. Вплив на проект змін цін у постачальників і кон’юнктури на ринку сировини.

5.4. Нормативно-правове регулювання

Дозвільна документація та законодавче регулювання діяльності в межах проекту. Внутрішні регламенти та правила.

6. Маркетинговий план

6.1. Засоби та способи маркетингового просування

Аналіз і підбір відповідних і ефективних інструментів маркетингу для просування продукту або послуги на ринку. Опис способів і методів виходу на ринок і залучення клієнтів.

6.2. Маркетингові бюджети

Розрахунки маркетингових бюджетів, рекламні компанії та ін.

7. Організаційний план

7.1. Строки та графіки реалізації проекту

Докладні графіки та строки реалізації проекту з деталізацією за кожним етапом. Допустимі відхилення та способи оптимізації реалізації проекту.

7.2. Структура системи управління

Блок-схема організаційної структури компанії або проекту. Опис системи прийняття рішень і підпорядкованості.

7.3. Персонал і кадрова політика

Доступний і необхідний персонал для реалізації проекту. Фонд оплати праці та кадрова політика. Структура управління та зони відповідальності.

8. Фінансовий план

8.1. Фінансові параметри бізнесу

Загальні фінансові показники бізнесу. Активи та пасиви компанії. Дані зведеного балансу та аудиту за попередні періоди. Оцінка стійкості бізнесу. Система оподаткування.

8.2. Початкові фінансові дані та активи

Фінансові показники та активи на початок проекту та задіяні в його реалізації.

8.3. Прогноз продажів

Розрахунок запланованого обсягу продажів продукту або послуги.

8.4. Прогноз витрат

Розрахунок прогнозних постійних і змінних витрат, пов’язаних з реалізацією проекту.

8.5. Прогноз щодо прибутку

Прогнозування прибутку на підставі планових доходів і витрат у процесі реалізації проекту.

8.6. Прогноз руху грошових потоків

Рух грошових потоків. Оцінка достатньої ліквідності та графік фінансових надходжень.

8.7. Джерела фінансування

Опис існуючих джерел фінансування проекту. Оцінка достатності, стабільності та безперервності грошових надходжень.

8.8. Розрахунок точки беззбитковості

Розрахунок точки беззбитковості та строки її досягнення. Строки окупності проекту.

9. Інвестиційний план

Інвестиційний план має передбачати не лише необхідні суми, які планується залучити від інвестора. Але й основне – фінансову вигоду, яку отримає інвестор у разі вдалої реалізації проекту. У цьому розділі докладно описується механізм входу інвестора до проекту та можливі гарантії. Також, можливий опис інструментів контролю та перевірки використання інвестицій, права та обов’язки інвестора.

10. Аналіз ефективності проекту

10.1. Аналіз реалістичності проекту

Аналіз реалістичності та здійсненності проекту. Аргументація та докази достовірності економічних розрахунків і врахованих чинників.

10.2. Показники інвестиційної привабливості та рентабельності

Фінансові показники прибутковості для інвесторів на підставі порівняння з аналогічними ринками або іншими фінансовими інструментами.

11. Аналіз ризиків

11.1. Аналіз факторів ризику для проекту

Всебічний аналіз факторів, що становлять ризики для реалізації проекту. Виявлення та оцінка критичних для проекту чинників, а також способи їх усунення або недопущення. При цьому, потрібно аналізувати не лише фінансові ризики, а й брати до уваги галузеві, курсові, соціальні, природні та інші ризики, які в той чи інший спосіб можуть вплинути на реалізацію проекту.

11.2. Стратегія зниження ризиків

Стратегія дій, у разі настання якогось із факторів ризику. Допустимі відхилення в строках і фінансуванні проекту.

11.3. SWOT-аналіз

Головна мета SWOT-аналізу – оцінка слабких і сильних сторін проекту, а також можливих загроз. Даний тип аналізу досить поширений у бізнесі та часто використовується для оцінки проектів.

12. Додатки та розрахунки

Різноманітна документація про компанію та проект:
 • витяги з держ.реєстрів про компанії;
 • копії ліцензій, патентів і свідоцтв ТМ;
 • зведений баланс;
 • висновки аудиторів,
 • відомість з персоналу та штатний розпис;
 • оцінка активів і пасивів;
 • структура та строки інвестиційних вкладень у проект;
 • графіки та ін.
Математичні розрахунки та таблиці, що використовуються в проекті:
 • зведена таблиця основних показників проекту;
 • розрахунок вартості обладнання;
 • калькуляція собівартості;
 • план продажів;
 • прогнозний звіт з доходів і витрат;
 • прогнозний звіт з прибутку;
 • розрахунок оподаткування за проектом;
 • звіт з руху грошових коштів;
 • розрахунок точки беззбитковості;
 • розрахунок показників інвестиційної привабливості та прибутку інвестора
 • та ін.

13. Висновок

Загальні висновки щодо проекту та додаткова інформація, яка може мати значення.

Загальні вимоги до складання бізнес-плану:

 • Як скласти бізнес-план? Структура та зміст. - Kak sostavit biznes plan metodikiдокумент має бути написаний чітко та лаконічно. Бажано уникати складних формулювань і зайвої багатослівності. Корисно пам’ятати, що цифри в бізнес-плані завжди говорять більше, ніж слова.
 • приблизний обсяг документа може становити 20-25 сторінок;
 • бізнес план має містити всю необхідну інформацію для інвестора;
 • всі дані, розрахунки та цифри мають бути реальними та підтверджуватись фактами;
 • структура та зміст документа мають виглядати логічно та послідовно.

Методики складання бізнес-плану

Хоча єдиних стандартів для всіх видів бізнес-планів не існує. І той чи інший інвестор, якому підприємець презентує свою бізнес-ідею, може запропонувати скласти документ, виходячи з його вимог та необхідної інформації. Проте, є три найпопулярніші методики складання бізнес плану, які найчастіше використовуються.

Методика UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)

UNIDO (ЮНІДО) — організація з промислового розвитку при ООН. У сімдесятих роках цією організацією була розроблена методика з оцінки інвестиційних проектів. Метою документації було надати країнам, що розвиваються, інструмент для підвищення якості інвестиційних пропозицій, а також покращити стандартизацію промислових техніко-економічних досліджень, які дуже часто виявлялися не повними та погано підготовленими. Вперше методика була опублікована UNIDO в 1978 році та була визнана загальноприйнятим світовим стандартом. Авторами методики є В. Беренс та П. Хавранек.

Методика ЄБРР (Європейський банк реконструкції та розвитку)

Організація ЄБРР є одним із найбільших інвесторів у Європі та центрально-азіатському регіоні. Ця організація залучає багато іноземних інвестицій, а також використовує власні кошти. Інвестиції надходять для підтримки та розвитку підприємств, що вже функціонують, а також для створення нових компаній і виробництв. Варіант структури бізнес-плану за методикою ЄБРР приділяє найбільшу увагу фінансовому розділу — обліку них коштів, SWOT-аналізу, і є найкоротшим і рамковим.

Методика KPMG

Компанія KPMG – це міжнародна мережа компаній, яка пропонує консультаційні, аудиторські та інші послуги. Бізнес-план, складений за цією методикою, орієнтований не стільки на потенційних інвесторів, скільки на менеджмент організації. Структура бізнес-плану за методикою KPMG є більш розробленою та більш інформативною в розрізі інтересів керівництва підприємства та його співробітників.

Яку з цих методик використовувати – вирішувати вам. Головне в бізнес плані не методика, а кінцевий результат. Формат і структуру складання бізнес плану визначають, насамперед, цілі та аудиторія, для яких робиться бізнес-план.


Як скласти бізнес-план? Структура та зміст. - Kak sostavit biznes plan na millionВажливість складання бізнес-плану важко переоцінити. І хоча, щоб зробити якісний та інформативний документ, потрібно витратити дуже багато часу та зусиль, воно того варте. Перш ніж ризикувати реальними грошима, краще спочатку все детально прорахувати і зважити на папері. Навіть, начебто, найгеніальніша бізнес-ідея може виявитися нежиттєздатною, якщо економічний і всебічний управлінський аналіз покажуть її неефективність. А в сфері залучення фінансування та інвестицій без складання бізнес-плану взагалі не обійтися. Жоден серйозний інвестор не стане з вами розмовляти, доки не побачить ваш бізнес-план. Цей документ для інвестора – своєрідна декларація серйозності намірів підприємця і показник його зрілості як бізнесмена.

Розраховуємо, що наші рекомендації щодо складання бізнес-плану виявляться корисними для вас і допоможуть зробити якісний та привабливий документ. Не забувайте, будь ласка, коментувати наші публікації та ділитися ними в соцмережах. Розкажіть про свій досвід складання та застосування бізнес-планів. А якщо у вас виникли якісь питання, то не соромтеся ставити їх у нашому бізнес Клубі підприємців.

А якщо у вас є необхідність розмістити безкоштовне про залучення інвестицій або пошук інвестора, то ви завжди можете це зробити на дошці оголошень – БізнесМаркет. Приєднуйтесь до нас і публікуйте свої комерційні оголошення безкоштовно. Давайте разом робити бізнес легше та простіше!

Поділіться цим:
Підписатися
Сповістити про
guest

0 Комментариев
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі

Поиск

Клуб підприємців

Обговорення бізнесу України

Задати питання

Допомогти розвитку проекту

Подякувати чи підтримати проект

Подякувати

Подякувати БізнесМаркету

Лучшее на крипторынке

КРИПТОВАЛЮТНЫЕ ПЛОЩАДКИ ТРЕЙДИНГА NEW

 • Рейтинг користувачів 4.9 (10 відгуків)
  Тип площадки
  Криптовалютна мега-біржа
  Рынки
  Криптовалюта і цифрові активи (630+)
  Лого Visa-MastercardФиатные валюты
  UAH, USD, EURO, RUB + Visa/Mastercard
  Открыть
  Binance
   
 • Рейтинг користувачів 4.7 (10 відгуків)
  Тип площадки
  Криптовалютна біржа
  Рынки
  Криптовалюта та цифрові активи
  Лого Visa-MastercardФиатные валюты
  10+: USD, EURO, GBP та ін., Visa/Mastercard
  Открыть
  FTX
   
 • Рейтинг користувачів 4.5 (10 відгуків)
  Тип площадки
  Криптовалютна біржа, Обмінник
  Рынки
  Криптовалюти, Ф'ючерси, Індекси, ОТС
  Лого Visa-MastercardФиатные валюты
  SWIFT, FewWire, Silvergate, SEPA. Visa/Mastercard – НІ
  Открыть
  Kraken
   
 • Рейтинг користувачів 4.47 (10 відгуків)
  Тип площадки
  Криптовалютна біржа, обмінник
  Рынки
  Криптовалюта та цифрові активи (700+)
  Лого Visa-MastercardФиатные валюты
  UAH, USD, EURO, 40+, Visa/Mastercard, SEPA, Apple Pay, Google Pay та ін.
  Открыть
  KuCoin
   
 • Рейтинг користувачів 4.45 (10 відгуків)
  Тип площадки
  Криптовалютна мега-біржа, Обмінник
  Рынки
  Криптовалюти та цифрові активи
  Лого Visa-MastercardФиатные валюты
  Visa/Mastercard, банківський переказ
  Открыть
  Huobi Global
   

Полезное о бизнесе

Top